HUDIKSVALLS TRAFIKSKOLA AB SKYDDAR DIN INTEGRITET

 

Vi på Hudiksvalls Trafikskola värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen.

 

SÅ HÄR ANVÄNDS DINA PERSONUPPGIFTER

 

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna säkerställa att det är rätt person som är kund. Det handlar om Transportstyrelsens och Trafikverkets krav att säkerhetsställa exempelvis att en elev har körkortstillstånd och för att rapportera syntest, Introduktionsutbildning, riskutbildning och provbokning till myndighet. Då vi arbetar med sociala medier kan namn och foto publiceras på instagram och/eller facebook. Det är frivilligt och vi frågar alltid efter elevens godkännande. Bilderna kommer endast användas på våra sociala medier och ev på vår hemsida. Vi tar inte ansvar för om bilderna sprids av annan part eller på annat sätt.

 

SÅ HÄR BEHANDLAR HUDIKSVALLS TRAFIKSKOLA AB DINA PERSONUPPGIFTER

 

Hudiksvalls Trafikskola AB behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifterna lagras i huvudsak på STR:s dataserver via programmet ASTRAweb. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.

 

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, foto, adress, personnummer, telefonnummer samt e-postadress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

 

Via har också en del mailkontakt med våra kunder/elever och där kan det då förekomma att personuppgifter används. De mailen sparas då under den tid då du har en aktiv utbildning på trafikskolan och raderas därefter.

 

RÄTT ATT BEGÄRA REGISTERUTDRAG

 

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som Hudiksvalls Trafikskola AB behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

 

En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post till:

 

”Registerutdrag”
Hudiksvalls Trafikskola AB
Kungsgatan 51
824 31 Hudiksvall

 

 

 

DATASKYDDSOMBUD

 

Hudiksvalls Trafikskola AB har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att vi följer reglerna om dataskydd.

 

Telefon: 0650-125 13
E-post: info@hudiksvallstrafikskola.se